Xem tin ngày 21/01/2017 Duy nhất

NỔI BẬT Những gì đang định hình thị trường

Nhập khẩu Philippines 2017

Philippines xem xét việc nhập khẩu theo chương trình MAV cho năm 2017

Chính phủ Philippines đánh giá tác động của bão để quyết định nhập khẩu

Nhập khẩu Indonesia 2017

Indonesia tuyên bố không nhập khẩu gạo năm 2017

Tổng thống Indonesia tuyên bố không nhập khẩu gạo đến cuối năm

Vụ Đông Xuân 2016-2017

ĐBSCL đã gieo 1,2 triệu ha Đông Xuân đến ngày 29/12

ĐBSCL đã gieo trồng 1,15 triệu ha Đông Xuân đến ngày 22/12

Hàng tàu cảng Sài Gòn

Giám sát xuất khẩu

Cân đối cung cầu Lúa gạo ĐB SCLTin trên mạng

Philippines gia hạn nhập khẩu gạo Việt: Mừng nhiều, lo cũng không ít

Thái Lan đặt mục tiêu xây dựng 1000 nông trại trồng lúa quy mô lớn

Giải cứu gạo Việt

Cởi trói cho xuất khẩu gạo: Mới giải quyết phần ngọn

Việt Nam gia hạn thỏa thuận xuất khẩu gạo với Philippin đến năm 2018

Đồ thị thị trường

Năm 2016, Trung Quốc là nhà nhập khẩu gạo Việt lớn nhất, với lượng nhập Nếp lên đến 942 ngàn tấn